Cookiebeleid


Door de website van Webtrinity te raadplegen, gaat u akkoord
met deze gebruiksvoorwaarden. Webtrinity behoudt zich het recht voor om deze
Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De huidge gebruiksvoorwaarden, aanwezig
op de website van het bedrijf zijn de nieuwste versie.


Intellectuele eigendom

 

Alle elementen van de website (inclusief handelsmerken, logo’s, tekeningen, grafische afbeeldingen, grafische handvesten, pictogrammen, structuren, tekstuele inhoud van de site) zijn het exclusieve eigendom van Webtrinity. Webtrinity verleent de gebruiker een gebruiksrecht voor alle elementen van de site dat geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten met zich meebrengt. Daarom is elk gebruik, kopiëren, reproductie, verspreiding door welk proces dan ook, deze tekens en elk element van de website, voor elk ander doel, inclusief commerciële doeleinden, ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webtrinity.

Het creëren van een hyperlink naar alle inhoud van en / of elke andere techniek die bestaat uit het weergeven van een deel van deze site op een site van een derde partij kan alleen gedaan worden met de schriftelijke toestemming van Webtrinity, zonder de originele informatie aanwezig op de site of hun


Verantwoordelijkheid

 

De informatie die verschijnt op Webtrinity wordt gegeven als een indicatie en vormt geen aanbieding voor een specifiek product of dienst geleverd door Webtrinity. Als u de details van de door het bedrijf geleverde diensten wilt weten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de gegevens die op de site worden vermeld. Webtrinity zorgt ervoor dat alle informatie op haar website wordt gecontroleerd.

 

De hyperlinks op de website van Webtrinity leiden u om naar andere sites waar het bedrijf geen controle over heeft, of het nu gaat om veiligheid of legaliteit. Als zodanig kan Webtrinity niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door derden op deze websites worden aangebracht of voor enige schade die deze veroorzaken.

 


Bescherming van
persoonlijke gegevens

U kunt ons privacybeleid lezen hieronder.

Toepasselijk recht


Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

In het geval dat een van de volgende bepalingen bij wet ongeldig en nietig werd verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing.

 

Privatiebeleid


Dit document definieert de praktijken geïmplementeerd door Webtrinity in verband met het gebruik van onze website in overeenstemming met het principe van het recht op respect voor het privé-leven en de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Bij Webtrinity wouden we duidelijke informatie invoeren over onze praktijken om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij geloven dat elke persoon kan profiteren van de vrije stroom van informatie wanneer deze gegevens op verantwoorde wijze worden verzameld en gebruikt.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

Webtrinity verzamelt en / of compileert geen persoonlijke gegevens of informatie verkregen via deze site met het doel deze te exploiteren ten behoeve van derden.

Wijziging en bewaring van gegevens

Informatie over sitebezoekers wordt alleen bewaard om de vereiste services te leveren. Zodra deze services zijn geleverd, wordt alle informatie verwijderd in overeenstemming met het beleid van Webtrinity in dit verband.
Webtrinity streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Links naar sites van derden

De website van Webtrinity kan links bevatten naar platforms voor sociale media die worden onderhouden op servers van derden door mensen of organisaties waarover het bedrijf geen controle heeft.
Als zodanig kunnen Webtrinity op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop uw gegevens worden opgeslagen of gebruikt op servers van derden. Wij adviseren u om het toepasselijke beleid met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van elke website van derden die u bezoekt via onze website te lezen om te beoordelen hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

Wijziging van dit beleid

Digitale sleutels kunnen het gegevensbeschermingsbeleid waar nodig wijzigen. In dit geval zijn de aangebrachte wijzigingen alleen van toepassing na het verstrijken van een periode van 30 werkdagen na de wijziging. Controleer deze pagina regelmatig als u wijzigingen wilt controleren.

Nederlands
Français Nederlands